Дошкільний навчальний заклад №34 "Золота рибка"
Правила прийому

Відповідно до ст.53 Конституції України кожен має право на освіту

 
      Прийом дітей в дошкільні заклади проводиться за бажанням батьків. Згідно зі ст.36 Закону України "Про дошкільну освіту" батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. У відповідності з п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305, прийом дітей у дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здров"я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
       Для прийому дітей до груп компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення відділу освіти.
       Довідка, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здров"я України від 27.12.1999р. № 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)", видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.