Дошкільний навчальний заклад №34 "Золота рибка"
 

          Ми раді вітати Вас на нашому сайті!

 

                 

 

 

Державну атестацію завершено

 

Згідно з графіком проведення атестаційної експертизи навчальних закладів та відповідно до наказу відділу освіти від 05.10.2015 р.  №282  «Про проведення атестаційної експертизи комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №34 «Золота рибка» у період з 16.11.2015 р. до 30.11.2015 р.  проведено атестаційну експертизу комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №34 «Золота рибка».

Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 15 спеціалістів, які забезпечили експертну перевірку всіх напрямів ді­яльності закладу згідно з робочою програмою, підготувала аргументований висновок та вмотивовані конкретні рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню.

Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив дошкільного навчального закладу забезпечує реалізацію державної політики та виконання  вимог чинного законодавства  в галузі освіти.

В ДНЗ проведена належна робота щодо створення умов для здобут­тя дітьми дошкільного віку дошкільної освіти, зміцнення навчальної та матеріально-технічної бази закладу.

 Основні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність ДНЗ, відповідають заявленому типу і статусу навчального закладу.

 Заслуговує на увагу робота адміністрації закладу та педагогічного колективу з питань впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний та управлінський процеси, забезпечення сприятливого соціаль­но-психологічного клімату в дитячому та  педагогічному  колек­тивах.

Експертна комісія відмічає рівень науково-методичного супроводу підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів та реалізації  особистісно-орієнтованої моделі навчально-виховного процесу. Необхідно відзначити роботу педагогічних працівників спеціальної групи для дітей з ППР та групи раннього віку щодо організації розвивального навчально-виховного середовища в групі.

На належному рівні забезпечується дотримання прав і свобод учасників навчально-виховного процесу та соціальна підтримка дітей із соціально вразливих категорій.

Адміністрація закладу ефективно працює в напрямку фінансово-економічного забезпечення життєдіяльності дошкільного закладу, зміцнення та осучаснення  його матеріально-технічної бази шляхом залучення та раціонального  використання добровільних благодійних надходжень, які не заборонені чинним законодавством.   

В ДНЗ забезпечується належний санітарно-гігієнічний режим та безпечні умови для вихованців та працівників.

Атестаційна експертиза показала, що колектив закладу тісно співпрацює з батьківською громадськістю, органами місцевого самоврядування,  громадськими організаціями, що забезпечує авторитет ДНЗ серед батьків і громади міста та виховання всебічно розвинутої особистості.

 

 

Наше кредо:

 

У кожній дитині сонце - дайте йому світити

 

 

 

 Новини
19 груд. 2016
Святий Миколай ти до нас завітай
Привітання Миколая
25 лист. 2016
Безпека дошкільника Практичний тренінг з евакуації
"Тиждень основ безпеки життєдіяльності"
18 жовт. 2016
Мир в сердці! Мир в Україні!
Розвага "Як козаки картоплю визволяли"


17 жовт. 2016
виставка "Всього виросло доволі на широкім нашім полі"
Виставка поробок з природного матеріалу
16 жовт. 2016
виставка презентація"Щоб діти зросли в безпеці".
виставка-презентація
6 жовт. 2016
Загальні батьківські збори
Батьківські збори на тему "Ярмарок творчих іновацій для розвитку дошкільників "